Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı Taslak İhtiyaç Listeleri